Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Narzędzia i narzędzia do analizy stron trzecich

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Państwa zachowanie podczas surfowania może być statystycznie oceniane. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych jest zazwyczaj anonimowa; nie ma możliwości prześledzenia zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych. Użytkownik może sprzeciwić się takiej analizie lub zapobiec jej poprzez zaprzestanie korzystania z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Możecie Państwo zgłosić sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które mogą być użyte do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony jest:

Mainka Consulting
Triebstraße 2
92224 Amberg
www.mainka-consulting.pl

Telefon: +49 9621 8970 000
E-Mail: info@mainkaconsulting.com

Zarządzanie: Adam Mainka, Maximilian Mainka

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail lub podobne).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas e-mailem. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach zobowiązania do impressum do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Cookies nie powodują żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Większość używanych przez nas cookies to tzw. cookies sesyjne. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Pozostałe pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosili Państwo (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. O ile zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas przeglądania stron internetowych), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlą nam Państwo zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można odwołać w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas e-mailem. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone do momentu odwołania.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymywania danych - pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, w której się Państwo zarejestrowali. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona.

W przypadku ważnych zmian, np. w zakresie oferty lub w przypadku zmian koniecznych z technicznego punktu widzenia, będziemy wykorzystywać adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować Państwa w ten sposób.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas e-mailem. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność już dokonanego przetwarzania danych.

Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Prawne okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przekazaniem do USA jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics klikając na poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie Państwa danych podczas kolejnych wizyt na tej stronie:

Dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google.

Przetwarzanie danych dotyczących zamówieńg

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych na zlecenie i w pełni stosujemy się do surowych wymogów niemieckiego urzędu ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji "charakterystyki demograficznej" Google Analytics. Pozwala to na generowanie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklamy opartej na zainteresowaniach Google oraz z danych o odwiedzających, pochodzących od podmiotów trzecich. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Funkcję tę można w każdej chwili dezaktywować poprzez ustawienia reklam na koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

Google AdSense

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklamowej świadczonej przez Google Inc. ("Google"). Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Google AdSense wykorzystuje również tzw. sygnalizatory WWW (niewidoczną grafikę). Za pomocą tych sygnałów nawigacyjnych można analizować informacje takie jak ruch odwiedzających na tych stronach.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnalizatory WWW dotyczące korzystania z tej strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) oraz dostarczania formatów reklamowych są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym Google. Google nie będzie jednak łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi zapisanymi przez użytkownika.

Przechowywanie plików cookie AdSense jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Google Analytics Remarketing

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta umożliwia powiązanie grup docelowych reklam utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, Google połączy w tym celu historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z jego kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu, na którym użytkownik zaloguje się za pomocą swojego konta Google.

W celu obsługi tej funkcji Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo łączone z naszymi danymi Google Analytics, aby zdefiniować i utworzyć grupy docelowe dla reklam wyświetlanych między urządzeniami.

Możesz trwale zrezygnować z remarketingu/targetingu między urządzeniami, dezaktywując spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google; kliknij ten link.

Łączenie zgromadzonych danych na koncie Google odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo wyrazić lub wycofać w Google (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W przypadku procesów zbierania danych, które nie są łączone z Państwa kontem Google (np. ponieważ nie posiadają Państwo konta Google lub sprzeciwili się Państwo łączeniu), zbieranie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej jest zainteresowany anonimową analizą osób odwiedzających stronę internetową w celach reklamowych.

Dalsze informacje oraz postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem.

Google AdWords i Google Conversion-Tracking

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to program reklamowy online firmy Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google").

W ramach Google AdWords stosujemy tak zwane śledzenie konwersji. Kiedy klikniesz na reklamę umieszczoną przez Google, plik cookie jest ustawiany w celu śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wyrazili zgodę na śledzenie konwersji. Klienci poznają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które identyfikują użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, mogą Państwo sprzeciwić się temu, dezaktywując w prosty sposób plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie będziesz wtedy uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Zapisywanie "cookies konwersyjnych" odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Więcej informacji na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Facebook Pixel

Nasza strona korzysta z visitor action pixel firmy Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") do pomiaru konwersji.

Dzięki temu można śledzić zachowanie odwiedzających stronę po tym, jak zostali przekierowani na stronę oferenta poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku w celach statystycznych i badań rynkowych oraz na optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane te są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z danym profilem użytkownika i aby Facebook mógł wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z polityką Facebooka dotyczącą wykorzystania danych. Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy na stronach Facebooka, jak również poza nim. Na takie wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako operator strony.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka.

Funkcję remarketingu "Custom Audiences" można również wyłączyć w sekcji ustawień reklam na stronie. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamy oparte na użytkowaniu na Facebooku na stronie European Interactive

Digital Advertising Alliance.

5. Newsletter

MailChimp

Ta strona korzysta z usług MailChimp do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to usługa, dzięki której można m.in. organizować i analizować wysyłkę newsletterów. Gdy podają Państwo dane w celu otrzymywania biuletynów (np. adres e-mail), dane te są przechowywane na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp posiada certyfikat zgodny z "Tarczą Prywatności UE-USA". Tarcza Prywatności" to porozumienie pomiędzy Unią Europejską (UE) a USA, które ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w USA.

Za pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Kiedy otwierasz wiadomość e-mail wysłaną za pośrednictwem MailChimp, plik zawarty w tej wiadomości (tzw. web-beacon) łączy się z serwerami MailChimp w USA. W ten sposób można ustalić, czy wiadomość newsletter została otwarta i na jakie linki ewentualnie kliknięto. Ponadto rejestrowane są informacje techniczne (np. czas pobrania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacje te nie mogą być przypisane do danego odbiorcy newslettera. Jest on wykorzystywany wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystane do lepszego dostosowania przyszłych newsletterów do zainteresowań odbiorców.

Jeśli nie chcesz, aby MailChimp przeprowadzał analizy, musisz zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newslettera umieszczamy odpowiedni link. Ponadto, można również zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane, które podajesz w celu otrzymywania newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się z newslettera i zostaną usunięte z naszych serwerów, jak również z serwerów MailChimp po wypisaniu się z newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla strefy członkowskiej).

Więcej szczegółów można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych firmy MailChimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych

Zawarliśmy z MailChimp tzw. umowę o przetwarzaniu danych, w której zobowiązujemy MailChimp do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Z umową tą można zapoznać się pod następującym linkiem: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube prowadzonego przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych w plugin YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem.

Vimeo

Nasza strona korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych w plugin Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. W tym procesie serwer Vimeo jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo uzyskuje Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany na Vimeo lub nie masz konta na Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo są przekazywane do serwera Vimeo w USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Vimeo, umożliwiasz Vimeo przyporządkowanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec wylogowując się z konta Vimeo.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi połączyć się z serwerami Google. Informuje to Google, że nasza strona została odwiedzona przez Państwa adres IP. Czcionki Google Web Fonts są używane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, użyta zostanie standardowa czcionka z Twojego komputera.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem oraz w polityce prywatności Google.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych.

Google Maps jest wykorzystywane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwienia znalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google.